Login · Register
September 18 2019 17:18:33
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti


 

  NEVRACAJ SA K MUŽOVI, KTORÝ TI UBLÍŽIL, AJ KEĎ HO STÁLE ĽÚBIŠ
Drahá, ja viem, že ho ľú­biš. Viem, že ste spolu dlho a boli ste spolu šťastní. No ub­lí­žil ti viac, než kto­koľ­vek iný. Zra­dil tvoju dô­veru, na­hne­val ťa a po­ní­žil. Hoci ne­viem čo sa stalo, viem, že ťa to zra­nilo. Ni­kdy si ne­ča­kala, že to urobí, pre­tože si mu dô­ve­ro­vala. Po­zná ťa naj­lep­šie zo všet­kých a aj tak si k tebe do­vo­lil veci, ktoré by si iní ne­do­vo­lili.

V tomto ob­dobí mu­síš byť silná. Psy­chicky silná, aby si sa k nemu ne­vrá­tila. Ne­mô­žeš sa len tak vrá­tiť k mu­žovi, ktorý ti ub­lí­žil. Je to akoby si sa vrá­tila k nie­komu o kom vieš, že ťa už ni­kdy ľú­biť ne­bude. Presne tak to cíti. Ne­ľúbi ťa, pre­tože ťa zlo­mil.zdroj: Photo by Bru­nel John­son on Unsp­lash.com
Láska je mocná, no má tenkú hra­nicu. Mu­síš ve­dieť kedy od­ísť navždy, kedy zo­stať a od­pus­tiť.

A už vô­bec sa k nemu ne­mô­žeš vrá­tiť, ak sa ne­snaží. Po­ve­dala si, že s ním kon­číš. Cí­tila si, že sa tvoje srdce trhá vo dvoje, no aj tak si to uro­bila. Uro­bila si me­dzi vami ko­niec a tým pá­dom si ne­do­vo­lila, aby ťa zni­čil ešte viac. Ne­po­ve­dal nič, len my­kol ra­me­nom. Žiadna re­ak­cia, žiadne reči ani emó­cie.

Ne­bo­juje o teba, no na­priek tomu ho stále ľú­biš. Bolo pre teba ťažké ho opus­tiť, no ešte ťaž­šie je ne­vrá­tiť sa.

Preto ti pí­šem, aby si bola silná a dr­žala sa. Chcela by si sa znovu pria­te­liť s tvo­jou pria­teľ­kou, aj keď vieš, že uro­bila niečo, čo jej ne­od­pus­tíš? Ja si mys­lím, že nie.

V tomto prí­pade urob to isté. Ne­choď na miesta, kde ste cho­dili spolu. Ne­po­čú­vaj pes­ničky, ktoré boli vaše. Ne­rob nič, čo by ti ho mohlo pri­po­me­núť (aj tak to raz za čas príde).

Po svete chodí veľa mu­žov, ktorí hľa­dajú práve teba. Ženu, ktorá vie čo chce. Ktorá vie čo je správne a čo ne­správne. Ktorá vie, že nie je do­ko­nalá. Ktorá je sku­točná a ne­pret­va­ruje sa. Tak za­budni na muža, ktorý ti ub­lí­žil a hľa­daj ta­kého, ktorý si tvoju lásku na­ozaj za­slúži. /odzadu.skRadkaB
Komentáre
#1 | rara dňa June 28 2019 18:33:45
#2 | rara dňa June 28 2019 18:33:56
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Detoxi

Detoxi -domáca samo veštba

Sú jedinéčná veštba, ktorá Vás naučí pretvárať pravidlá. 

Ukáže Vám tajné zbrane nepriateľou, ale aj priateľov. 

Posunie Vás ďalej, keď to potrebujete Vy, ake aj Vaši priatelia. Viac o detoxoch... 

Viac info: 

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m

Shoutbox
You must login to post a message.

21-08-2019 08:29
????? #????? |????? ???????? ?????? ? ??????? ???????? hd |?????-????????-??
??? | ????? ???????? [url=http://star-t
.ru/film/NvVBdZ2e/
][img]https://i.im
gur

20-08-2019 16:04
?2 ????????????? #?2 ????????????? |?2 ????????????? ?????? ? hd ???????? ???????? ?????? |?2`?????????????`
-????????-?2`?????
????????` | [b]?2

20-08-2019 15:42
?????? #?????? |?????? ???????? ???? ?????? ? hd ???????? |??????-????????-?
????? | ?????? ???????? [url=http://star-t
.ru/film/qbXp06bp/
]???????

19-08-2019 22:57
???? ??????? #???? ??????? |???? ??????? ???????? ?????? ? ???????? hd 720 |????`???????-????
????-????`??????? | ???? ??????? [b]????????[

19-08-2019 22:47
??????? ????? #??????? ????? |??????? ????? ???? ? hd ???????? ???????? ?????? |???????`?????-???
?????-???????`????
? | ??????? ????? [b]


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.