Priateľstvo /autor Lopo
Pridal sofa dňa Marec 18 2013 10:43:03
čo je to priateľstvo? Podľa mòa je to pre každého človeka potrebnı pocit. Práve priateľstvo ako jeden z najvzácnejších citov hneď po láske, ma dávať pocit istoty, dôvery a malo by aj dodávať sebavedomie, pretože človek by mal vďaka priateľstvu byt istı, že za nim niekto stoji, že ma vo svojich rozhodnutiach v rozličnıch životnıch udalostiach kde hľadať oporu, a ma komu dôverovať aj v tıch najhorších životnıch nástrahách.

Podrobné novinky
Ale nalejme si trochu čistého vina a povedzme si sami pre seba, čí naše priateľstvá stoja vôbec za niečo a ak áno, čí sú podľa našich predstav, alebo sa k nim aspoò blížia. A myslím si, že každı človek by mal začať od seba. Skusmé si teda sami zhodnotiť, čí by sme sa dokázali zdôveriť s niečím, pre nás veľmi chúlostivım, tomu, koho považujeme za ozajstného priateľa. Pretože v prvom rade, je potrebné začať dôverovať, aj keď v dnešnom svete to vôbec nie je ľahké. Prečo čakať, že niekto nám začne bezmedzne dôverovať? Ako sa hovorí dôveruj, ale preveruj, ale aj toto platí iba do určitej hranice.

Preveriť si zaslúžia aj naši priatelia. Nemám na mysli žiadne chytanie do umelo vytvorenıch nástrah. No je dobré neprižmurovať pred chovaním našich priateľov oči. Veľa ľudí svojich priateľov podceòuje, alebo naopak a to bıva častejšie, preceòuje. A hovorí sa tiež, že v núdzi poznáš priateľa, ale je núdza ten správny čas na spoznanie toho, kto si naše priateľstvo a hodnoty s ním spojené zaslúži? Môj názor je, že ak takıchto ľudí poznáme dlhšiu dobu, dá sa to ľahko zistiť. A ak to už je priateľ, tak to môže byť iba potvrdenie správneho úsudku. No veľa ľudí v dnešnej dobe dá skôr na prvı dojem a podľa neho si vyberá priateľov. Dôležité sú pre nich vlastnosti ako zmysel pre humor, vzhľad, prístup k ich osobe. Nesnažím sa tvrdiť, že tieto vlastnosti sú nepodstatné. Je veľmi podstatné cítiť sa v blízkosti priateľa príjemne, niekedy sa aj rozveseliť. No budú to tie vlastnosti, ktoré budeme potrebovať, v už spomínanej, núdzi?

Myslím si, že taká úprimnosť, obetavosť, ochota a súcit nám budú oveľa prospešnejšie. A tom by priateľstvo malo byť. O hodnotách. O skutočnıch hodnotách. A je treba tieto hodnoty rozpoznávať. No ak ste sa „opálili“ na človeku, ktorı tieto hodnoty iba predstieral, nesmie sa zavrhnúť na všetkıch, len z dôvodu sklamania vašej dôvery. Pretože ostatní si ju stále zaslúžia.
človek je od prírody spoločenská bytosť. Snažme sa preto voliť si za priateľov ľudí nie na oko, kvôli dojmu, ale ľudí s ozajstnım charakterom. Na záver si každı z nás povedzme, aké je naše správanie k priateľom a či to,