odvaha
Pridal sofa dňa Marec 18 2013 19:08:30
Jeden z najuznávanejších vedcov, vzor mnohıch študentov, Benjamín Carson raz povedal - Sme schopní prevziať kontrolu nad vlastnım životom.

Nad tımito jeho slovami som už dlhšiu dobu premıšľala, a tak som sa rozhodla napísať pár riadkov ohľadom tejto, pre mnohıch ľudí veľmi dôležitej veci, s ktorou sa môžeme často stretávať.

Pod slovami odvaha či pevná vôľa si asi väčšina z nás predstaví obetavıch študentov, putujúcich za vlastnım životnım cieľom, ktorí sú preò ochotní obetovať veľa času či námahy.Myslím si, že odvaha a pevná vôľa je veľmi dôležitá.Veď koľko je dnes vedcov, vıbornıch odborníkov v ktorejkoľvek oblasti, ktorí nemali nadpriemerné IQ či pamäť? No vďaka viere vo vlasné schopnosti, pevnej vôli a v mnohıch prípadoch aj v dôvere v Boha sa z nich stali dôležité osobnosti dnešnej modernej spoločnosti, ktoré toho dokázali vo svojom živote veľmi veľa. Je dôležité, aby človek v prvom rade nepodceòoval svoje schopnosti a danosti. Určite v živote každého jedného z nás prídu chvíle, kedy si budeme musieť niektoré veci jednoducho odoprieť, no je to súčasťou nášho života a určite nám to vo veľkej miere prospieva./autorashley2009
Podrobné novinky
* Odvaha a vernosť, to je heslo pravej lásky. GEIBEL Emmanuel
* Odvaha je ako dáždnik: keď ho najsúrnejšie potrebujeme, chıba nám. FERNANDEL
* Odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou. NAPOLEON I. Bonaparte
* Odvaha je cena, ktorú si život vyžaduje za to, že nám daruje pokoj. EARHARTOVÁ Amelia Mary
* Odvaha je cnosť len vtedy, keď je podmienená šikovnosťou, inak je to pohàdanie životom. FÉNELON de Salignac
* Odvaha je dieťa nevedomosti. BACON Francis
* Odvaha je dobrá, ale vytrvalosť je lepšia. Vytrvalosť je to hlavné. FONTANE Theodor
* Odvaha je počiatkom činu, osud je však pánom koncov. DEMOKRITOS z Abdéry
* Odvaha je prejav ušľachtilosti v podmienkach ohrozenia. HEMINGWAY Ernest Miller
* Odvaha je spolu s láskou najvzácnejší dar. Každı z nás zažil prehru, mnoho ráz - ak ju však prijmeme s humorom, poučíme sa z nej a skúsime to inak potom nájdeme naplnenie. AMBROSOVÁ-BROWNOVÁ Rosanne
* Odvaha je to, čo nás opustí v čakárni u zubára. RICHTER Václav
* Odvaha je umenie vstať a prehovoriť, ale aj umenie sadnúť a počúvať. CHURCHILL Winston
* Odvaha je užitočná, keď sa uplatòuje ako smelé odmietanie konvenčnıch či opatrníckych obmedzení. ADAIR John
* Odvaha je vaša snaha konať bez garancie vısledkov. TRACY Brian
* Odvaha je víťazstvo, bojazlivosť je porážka. MARDEN Orison Swett
* Odvaha je vlastne protirečenie. Znamená totiž silnú túžbu po živote berúci na seba podobu odhodlanie k smrti. CHESTERTON Gilbert Keith