ALMUŽNA - (Bruno Ferrero)
Pridal sofa7 dňa Máj 11 2022 07:48:27

·
Je to už hodně dávno, co v Anglii jedna žena zachumlaná do roztrhaných šatů chodila po vsi od domu k domu a prosila o almužnu. Štěstí jí moc nepřálo. Často na ni lidé ošklivě vyjeli, další na ni pustili psa. Sem tam se našel někdo, kdo jí hodil do klína plesnivé zbytky chleba a shnilé brambory.
Dovnitř ji pozvali jen dva starší manželé, kteří bydleli v chaloupce na samém okraji vesnice.
,,Posaď se na chvíli a zahřej se," pozval ji stařeček a jeho žena připravila hrnek horkého mléka a silný krajíc chleba. Zatímco žebračka jedla, pohodili s ní pár sov a těšili ji.
Druhého dne se ve vesnici stala mimořádná věc. Královský posel roznesl do všech domů pozvánky do královského paláce.
Nečekané a překvapivé pozvání obrátilo ves vzhůru nohama. Odpoledne už byly všechny rodiny vyšňořené do svátečních šatů a vydaly se na zámek.
Tam byli všichni uvedeni do hodovního sálu, nad kterým se tajil dech, a každý byl usazen na své místo.
Pak přišli livrejovaní číšníci a začali hosty obsluhovat.
okamžitě se ozvalo nesouhlasné mručení a výkřiky špatně skrývaného hněvu. Číšníci jim totiž hbitě servírovali slupky od brambor, kameny, plesnivé zbytky chleba. jen na talíř starých manželů, kteří seděli v koutku, přinášeli vybraná jídla.
Do sálu najednou vešla ona žena s roztrhanými šaty. Všichni oněměli.
,,Dnes jste se dočkali přesně toho, co jste včera nabídli mně," prohlásila.
Shodila ze sebe sešlé oblečení a pod ním se zatřpytily zlatem vyšívané a drahokamy posázené šaty.
Byla to královna.