Zázračná kyselina listová
Pridal sofa dňa Marec 18 2013 19:30:03
Dokáže zabrániť vzniku päťdesiat až sedemdesiat percent rázštepov nervovej trubice. No užívať ju musíte začať už dlhšie pred otehotnením.
Podrobné novinky
Kyselina listová je veľmi dôležitá pri rozmnožovaní buniek, pretože sa zúčastòuje na tvorbe základného dedičného materiálu – DNA. Je nepostrádateľná počas tehotenstva, pri raste a vıvine dieťatka, keď sa bunky veľmi rıchlo množia a vznikajú nové tkanivá a orgány. Nenahraditeľná je však aj neskôr, v detskom i dospelom veku, pretože bunky mnohıch tkanív nášho tela sa musia pravidelne obnovovať. Folát pôsobí regeneratívne, preto bıva súčasťou komerčnıch vitamínovıch mixov „na regeneráciu, proti starnutiu, šediveniu vlasov, na zlepšenie pamäti“ a podobne. Vıznamnú úlohu zohráva aj pri prevencii upchávania ciev.

Ak jej nie je dosť

Najzávažnejší dôsledok nedostatku kyseliny listovej sú vrodené vıvojové chyby. Vıskumné štúdie potvrdili, že jej užívanie minimálne jeden mesiac pred otehotnením a počas prvıch troch mesiacov tehotenstva znížilo vıskyt ťažkıch vrodenıch chıb nervového systému, konkrétne rázštepu chrbátika a miechy alebo mozgu o päťdesiat až sedemdesiat percent! U detí žien, ktoré užívali pred tehotenstvom a počas neho multivitamíny s obsahom folátu, sa znížil aj vıskyt rázštepov pery a podnebia, vrodenıch chıb srdca a močového systému. Závažnı nedostatok tohto vitamínu môže u ľudí spôsobiť aj špecifickı typ „chudokrvnosti“ spojenej so zväčšením červenıch krviniek a niekedy aj s nervovımi príznakmi, ktoré je však častejšie u starších osôb ako u detí. Jeho nedostatok môže ďalej prispievať aj k upchávaniu ciev, teda k riziku srdcovıch alebo mozgovıch infarktov.

Kde sa nachádza

Z potravín obsahuje najväčšie množstvo kyseliny listovej jednoznačne hovädzia a ku racia pečeò. ďalej sú to kvasnice, čerstvá listová zelenina ako špenát, ružičková kapusta, zelenı šalát, brokolica, pór, ale i strukoviny – bôb, šošovica, hrášok, čerstvé obilné klíčky, mandle a hrozienka, kuracie a hovädzie mäso, z ovocia najmä jahody. Z potravín živočíšneho pôvodu sa vitamín vstrebáva vo vyššej miere ako z rastlinnej stravy.

čo je kyselina listová

Kyselina listová, známa aj ako folát alebo vitamín B9, sa zaraďuje medzi esenciálne látky, ktoré si ľudskı organizmus nie je schopnı sám vytvárať, a musí ich prijímať v potrave. Jej názov je odvodenı od listov špenátu, z ktorıch bola pr vıkrát izolovaná.

Vitamín nielen pre tehuľky

Kım v Amerike preventívne pridávajú kyselinu listovú do múky, väčšina z nás ani netuší, akı vıznam má pre zdravie.

Odpovedá MUDr. Jana Behunová, PhD. pediatrička - genetička

Odporúčate užívať kyselinu listovú každej te hotnej žene?
Kyselinu listovú by mali denne užívať nielen tehotné, ale všetky ženy v plodnom veku. Bez ohľadu na to, či tehotenstvo práve plánujú, alebo nie. Podľa zahraničnıch údajov, a u nás to nebude inak, je viac ako polovica gravidít neplánovaná. Keď začnete užívať „tehotenské“ multivitamíny s kyselinou listovou až po zistení, že čakáte dieťatko, je už mnohokrát na prevenciu rázštepov nervovej trubice neskoro. Nervová trubica sa totiž uzatvára veľmi skoro, medzi dvadsiatym prvım až dvadsiatym ôsmym dòom po oplodnení. To je iba po jednom tıždni meškania pravidelnej menštruácie! Pri nepravidelnej menštruácii dokonca ešte vôbec nemusíte o svojom tehotenstve vedieť... Folát začnú budúce mamičky najčastejšie užívať až po piatom-šiestom tıždni tehotenstva, keď navštívia gynekológa. Kyselina listová je síce prospešná aj z hľadiska tvorby inıch ako nervovıch tkanív, no uzavretiu nervovej trubice po ukončenom prvom mesiaci tehotenstva už nepomôže.

Ako by sme teda mali tento vitamín užívať?
Na dosiahnutie plného efektu treba kyselinu listovú začať užívať najmenej mesiac pred počatím. Pre vysokı vıskyt neplánovanıch gravidít by ju však mali ženy prijímať počas celého plodného veku, a to aj vtedy, keď tehotenstvo práve neplánujú. Odporúčanı dennı príjem kyseliny listovej je 0,4 mg, teda 400 μg. Ak už žena v minulosti porodila dieťatko s rázštepom nervovej trubice, mala by jej každı deò užívať viac, 1 až 4 mg.

V prípade, že by som kyselinu listovú neužívala, zákonite to bude mať následky na moje dieťa?
Nie, takto sa to nedá povedať. Väčšina detí sa rodí zdravá, a bolo to tak aj pred érou multivitamínov. Vtedy možno aj vďaka tomu, že sme sa stravovali zdravšie a konzumovali viac „živıch“ a čerstvıch potravín. Problém však je, že žiadna z nás dopredu nevie, či práve ona nemá geneticky podmienené vyššie riziko vrodenıch chıb u svojich potomkov. Ak sa spojí s nedostatkom kyseliny listovej v organizme, nešťastie je hotové. Vıskyt vrodenıch chıb v populácii sú tri až štyri percentá, rázštepy nervovej trubice sa vyskytujú „iba“ v 0,5 až 2 prípadoch na tisíc detí. No keď už sa vyskytnú, majú ťažkı zdravotnı aj sociálny vplyv na celú rodinu i spoločnosť. Preto fakt, že užívanie kyseliny listovej ženami pred tehotenstvom a počas neho môže zabrániť vzniku päťdesiat až sedemdesiat percent rázštepov nervovej trubice, je nesmierne dôležitı. Mali by to vedieť všetky mladé ženy ešte dávno pred plánovaním rodiny.

Ak sa už dieťatko narodí s vrodenou chybou nervového systému, ako sa mu dá z lekárskeho hľadiska pomôcť?
Najčastejšími vrodenımi chybami nervového systému, ktoré sa dávajú do súvislosti s nedostatkom kyseliny listovej, sú rázštepy nervovej trubice. Prejavujú sa buď ako rázštep chrbátika a miechy, alebo mozgu. Následky sú mnohokrát veľmi závažné. Porucha funkcie miechy sa nedá vyliečiť ani ničím nahradiť. Deti môžu mať úplne alebo čiastočne ochrnuté dolné končatiny a sú neschopné udržať moč a stolicu. K tımto základnım defektom sa veľmi často pridávajú ďalšie komplikácie ako porucha odtoku mozgovomiechovej tekutiny a jej hromadenie v hlavičke, infekcie mozgovıch komôr, porucha odtoku moču alebo opakované mo čové infekcie. Všetky tieto komplikácie sa dajú komplexnımi lekárskymi postupmi aspoò stabilizovať, no základnı defekt funkcie miechy nie je možné napraviť.

Má prísun kyseliny listovej vplyv aj na samotnú možnosť otehotnenia?
Jej dostatočná zásoba zvyšuje prirodzenú možnosť počatia, preto sa odporúča jej užívanie aj pri problémoch s otehotnením alebo po potratoch. Nedostatok folátu sa dáva do súvislosti aj s nepriaznivımi vısledkami gravidity – s vyšším vıskytom spontánnych potratov a úmrtí plodov, vyšším vıskytom tehotenskıch komplikácií ako vysokı tlak, opuchy, predčasné odlučovanie placenty, predčasnı pôrod, ale aj s nižšou pôrodnou hmotnosťou novorodencov.

Dá sa kyselinou listovou predávkovať?
Kyselina listová je vo vode rozpustná, preto toxické predávkovanie priamo nehrozí. Nadbytok folátu sa jednoducho vylúči močom alebo sa ani v čreve nevstrebe. Ale žiadny extrém nie je prospešnı, takže dlhodobé užívanie nadmernıch dávok môže mať aj negatívne dôsledky. U starších ľudí môže napríklad „maskovať“ nedostatok vitamínu B12. Sporná je úloha kyseliny listovej pri prevencii alebo, naopak, progresii onkologickıch procesov. Keďže prirodzene podporuje rozmnožovanie buniek, ozvali sa varovné hlasy, že vo vyšších dávkach by mohla spúšťať alebo podporovať zhubné nádorové bujnenie. Za normálnych okolností však v zdravej populácii pôsobí, naopak, ako ochrannı faktor pred vznikom zhubnıch nádorov, pretože podporuje prirodzene správne delenie buniek. Maximálna odporúčaná dávka kyseliny listovej z vitamínovıch doplnkov by pri prevencii nemala prekročiť 1 mg. Megadávky vitamínov, rovnako ako ich deficit, nie sú v prevencii žiaduce.

Ak mám správne zloženı zdravı jedálny lístok, aj tak by som mala prijímať kyselinu listovú vo forme tabletiek?
Jej prirodzenı príjem stravou je často nedostatočnı, podľa vıskumníkov väčšina žien aj vo vyspelıch krajinách prijme denne v potrave menej ako 0,2 mg. Navyše, foláty zo stravy majú obmedzenú biologickú dostupnosť, sú menej stabilné pri skladovaní a tepelnom spracovaní. Ideálny je preto príjem 0,4 mg kyseliny listovej v tabletovej forme ako vitamínového doplnku k vyváženej strave. V prípade plánovania tehotenstva po predchádzajúcej gravidite s rázštepom nervovej trubice sa odporúča desaťnásobne vyššia denná dávka, až 4 mg. To je možné zaistiť iba podávaním syntetického folátu. V USA, Kanade a niektorıch krajinách Južnej Ameriky zaviedli pridávanie kyseliny listovej do múky a cereálnych vırobkov. Vısledok je vıznamnı pokles vıskytu rázštepovıch chıb nervovej sústavy, ale aj zlepšenie stavu srdcovocievneho systému obyvateľstva.autor Jana Stárková