Smútok pod kontrolou
Pridal sofa dňa Marec 20 2013 08:04:44
Nadin príbeh
Naďa je úspešná mladá žena, ktorá pracuje vo vedúcej funkcii. Má milujúceho manžela a dve zdravé detičky, z ktorıch jedno je už školopovinné. Do rodinnej vıbavy patria aj dve super staré mamy, vždy ochotné pomôcť, pes, mačka a peknı dom na okraji mesta. Poviete si, šťastná to žena. Lenže asi pred rokom Naďa začala mať pocit, že niečo nie je v poriadku. Že bıva akosi prirıchlo a pričasto unavená. Aby sa rozptılila a trochu povzbudila, rozhodla sa vrátiť k svojmu koníčku z detstva a začala navštevovať hodiny klavíra. Myslela si, že do stereotypného života zamestnanej ženy, manželky a matky tak vnesie trochu radosti. Na chvíľu to naozaj pomohlo, ale potom sa únava ozvala znova.
Podrobné novinky
Prvé prejavy
Večer čo večer Naďa padala do postele ako màtva. Neodlíčená a s vıčitkami, čo všetko nestihla. K tomu sa pridala mierne zvıšená teplota a neurčité pobolievanie v kåboch. Asi drobná viróza, napadlo jej v presvedčení, že situáciu zvládne. Lenže časom sa veci začali zhoršovať. „Dostala som sa do štádia, že som povysávala jednu izbu a zadıchala som sa. Normálne som si musela sadnúť, lebo ďalej som už fyzicky nevládala,“ opisuje strastiplné obdobie mladá mamina. Ráno sa zobúdzala unavená bez ohľadu na to, koľko hodín prespala. „či to bolo šesť, sedem alebo desať hodín, zakaždım som sa cítila ako zbitı pes. Moja prvá ranná myšlienka bola: ‚Bože, začína sa to odznova.‘ Všetko ma stálo priam nadľudské úsilie. Bola som rada, ak som sa z práce vôbec „doplazila“ domov. A to nehovorím o tom, že cestou som zopárkrát musela z autobusu vystúpiť a nadıchať sa čerstvého vzduchu, lebo mi prišlo zle,“ nechápe dnes, ako tak mohla existovať.

Bezmocnosť
Zhoršenı zdravotnı stav sa podpísal aj pod Nadinu náladu. „Začali ma prepadávať pochmúrne myšlienky. Nič zrazu nedávalo zmysel a hocikedy mi bolo do plaču. Aby to nikto nevidel, zatvárala som sa do kúpeľne. Jedného dòa mi došlo, že to takto ďalej nepôjde. Bolo popoludnie, chystala som sa vyzdvihnúť mladšieho syna zo škôlky, keď som sa zrazu začala dusiť. Najprv mi len nešlo zhlboka sa nadıchnuť, ale po niekoľkıch sekundách som už doslova lapala po vzduchu. Po chvíli to síce prešlo, ale zostala som taká vystrašená, že hneď na druhı deò som utekala za doktorkou. Nasledovala séria vyšetrení, ale všetky vısledky boli negatívne. Dokonca aj röntgen pľúc ukazoval, že som zdravá ako rybička. Nič nenašla ani alergiologička, ale zato sa našli takí, čo na mòa pozerali ako na hypochondra. A ja som sa tak aj začala cítiť. Chodiaca màtvola, ale inak zdravá,“ spomína mladá žena.

Konečne diagnóza
Podozrenie padlo na syndróm chronickej únavy. Lenže Nadinu internistku toto vysvetlenie neuspokojilo a odporučila aj vyšetrenie u psychiatra. „Trochu sa ma to dotklo, veď podľa mòa som bola len fyzicky unavená, takže nebol dôvod ísť k psychiatrovi. Lenže, ako neskôr vysvitlo, bol, a veľkı. Psychiatričke, čuduj sa svete, bola moja diagnóza jasná hneď. Depresia, znel jej konečnı verdikt. čo bolo ďalej? Už takmer pol roka beriem lieky, ale cítim sa dobre,“ pochvaľuje si Naďa. Zmenila trochu stravovanie aj životnı štıl a konečne ju prestali obťažovať domáce úlohy detí či povinnosti. Vrátila sa jej energia i dobrá nálada. Dnes jej nerobí problémy blázniť sa s deťmi vonku a potom ešte vyupratovať celú domácnosť. Vie, že choroby sa len tak ľahko
nezbaví, ale už ju má pod kontrolou. Opäť ju baví žiť. A asi sa čoskoro znovu vráti k hodinám klavíra.

Choroba s visačkou Nenápadná
„Po svete chodí množstvo ľudí, ktorí ani nevedia, že trpia depresiou. Je to preto, lebo ochorenie sa často navonok nijako dramaticky neprejaví a skrıva sa v takzvanej latentnej podobe,“ hovorí klinická psychologička Mgr. Hana Javor-ská. Takíto ľudia potom žijú oveľa menej kvalitnı život. Preto je dôležité niektorım duševnım a fyzickım prejavom venovať zvıšenú pozornosť. Prvım laickım príznakom depresie môže byť podľa odborníčky pocit, že človek sa akosi necíti vo svojej koži, aj keď to, ako každı z nás tento pocit vníma, je veľmi individuálne. „Niekto sa môže utiahnuť do seba a prerušiť sociálne kontakty, inı má poruchy spánku najmä v rannıch hodinách, ďalšiemu sa zníži vıkonnosť v práci. Za skrytou depresiou sa môže skrıvať celı rad telesnıch príznakov – či už bežná únava, alebo dokonca aj bolesti žalúdka či hlavy. Typickejším príznakom je zlá nálada hneď po prebudení, ktorá pretrváva dlhšie a bez príčiny. Určenie diagnózy je však zložitı proces,“
dodáva odborníčka.

Zdravı smútok verzus chorı
Šťastné tváre z reklamy, večne usmiate hviezdy, jednoducho, samí veselí, šťastní, krásni, mladí a zdraví ľudia, ktorımi nás kàmi svet médií – no kto by už z toho nechytil depku? A vy potom máte vıčitky svedomia, že ste na chvíľu bez
nálady! Nebojte sa, na smútok máte právo a neznamená to, že hneď musíte mať aj depresiu. „Smútok je totiž zdravı. Patrí k nášmu životu, pretože všetci občas zažívame aj neúspech, preciťujeme rôzne straty a ak nám zomrie milovaná osoba, tak je namieste veľkı žiaľ. Vtedy môže trvať aj rok, kım sa človek vráti do svojich koľají,“ dodáva Mgr. Javorská. Ak však váš smútok trvá dlhšie, mali by ste vyhľadať lekára.

Dá sa vyliečiť
Existuje viacero typov depresií, pričom pri niektorıch z nich zohráva úlohu aj genetická predispozícia. Z tohto dôvodu sa aj k liečbe pristupuje rôzne. „Vo všeobecnosti je však depresia liečiteľná,“ vysvetľuje psychoterapeutka. „Endogénna depresia je napríklad veľmi dobre ovplyvniteľná farmakoterapiou, teda takzvanımi antidepresívami. Ak choroba vznikla ako dôsledok vonkajších faktorov, tak účinná bude skôr psychoterapia. A hoci sa choroba nemusí úplne vyliečiť, človek sa naučí s òou žiť. Veľkú pomoc pri liečbe predstavuje i zdravı životnı štıl a šport, hoci ani ony nedokážu zabrániť depresii. Šport však môže byť nápomocnı, pretože je známe, že pri fyzickej aktivite sa vyplavuje endorfín, nazıvanı aj hormón šťastia.”

Ako nepodľahnúť
„Určite je dobré, ak má človek nejakého koníčka, niečo, čo ho baví a v čom sa môže realizovať. ďalej je dôležité, aby sa neizoloval od spoločnosti. Tıka sa to najmä mamičiek na rodičovskej dovolenke, ktoré sa občas príliš upnú na dieťatko a pri tom prerušia všetky sociálne väzby s okolím. Taktiež pomáha pozitívny vzťah k sebe samému,“ radí klinická psychologička Mgr. Javorská. Ak však máte podozrenie, že sa u vás ochorenie začína prejavovať, nepodceòujte vyšetrenia u odborníka. Depresia patrí do rúk lekárov.

viac info na:
www.dusevnezdravie.sk
www.uzkost.sk
www. depresia.szm.sk
www.primar.skVAROVNÉ PRÍZNAKY

poruchy spánku, najmä ranná nespavosť
znížená schopnosť koncentrácie a slabnúce pracovné vıkony
dlhotrvajúca únava aj po prebudení
strata sebaúcty, pochybnosti a neodôvodnené obavy
pocity viny a vıčitky zo zlyhania
strach z budúcnosti, fóbie
pretrvávajúci smútok bez príčiny
sociálna izolácia, prerušenie kontaktov s okolím
strata záujmu o sex
nechuť do jedla alebo, naopak, časté prejedanie sa
bolesť kåbov, hlavy, žalúdka, zápcha a iné fyzické príznaky
strata záujmu o obľúbené činnosti a koníčky
negatívne myšlienky
zvıšená podráždenosť alebo,
opakované myšlienky o samovražde a naopak, apatia