Telepatia - môžeme čítať cudzie myšlienky?
Pridal sofa dňa Jún 06 2013 14:18:31
čo je to telepatia?
Samé slovo telepatia je gréckeho pôvodu a znamená prenos myšlienok bez účasti známych zmyslovıch orgánov. Prenos sa pritom prevádza i na veľké vzdialenosti. Odborníci túto stručnú formuláciu ešte rozvíjajú ďalej a rozlišujú účastníkov telepatie podľa toho, či telepatickı odkaz prijímajú či vysielajú. Ten, kto odkaz dáva je induktor, prijímajúca osoba je receptor. Tım akékoľvek odborne uznávané termíny a znalosti ohľadne tohoto fenoménu končia. Zvyšok sú len dohady, hypotézy a tisíce experimentov robenıch na rıdzo súkromnej i maximálne profesionálnej báze.
Podrobné novinky
Pokusy s telepatiou
Telepatia je na skúmanie doslova predurčená nielen pre samotnı fakt, že ide o niečo tak fascinujúceho ako je čítanie myšlienok, ale tiež preto, že jej vıskum je relatívne nenáročnı. V podstate stačia len dve osoby a pár vedcov, ktorı ich strážia a vısledky vyhodnocujú. Pokusy s telepatiou sa robili intenzívne už počas studenej vojny a prípadné úspechy mali slúžiť armáde. Preto sa telepatia testovala v tak extrémnych podmienkach, ako na ponorkách, v podzemnıch krytoch či na veľké vzdialenosti. Veľké množstvo testov ohľadne parapsychologickıch schopností napr. uskutočnil v rokoch 1927-163 ruskı vedec Vasiljev, ktorı vychádzal z teórie elektromagnetickıch vån vyžarovanıch mozgom. Vısledkom tıchto pokusov boli nezanedbateľné úspechy, ale súvislosť s elektromagnetickımi vlnami sa podariť nedokázalo. Podobne to dopadlo i pri inıch vıskumoch. Máme tak veľa rôznych teórií, ktoré sa telepatiu snažia vysvetliť, žiadna z nich ale nebola dokázaná.
Telepatia Sa t ajne ako iné mimozmyslové schopnosti rozdeľuje na spontánnu a vyvolanú. Na spontánnu ste možno sami narazili v bežnom živote. S niekım sa bavíte a on zrazu povie presne to rovnaké, čo ste chceli povedať. Na niekoho myslíte a on vám za chvíľku zavolá alebo ho stretnete na ulici. Vyvolaná telepatia sa tıka skôr experimentov, prípadne (pokiaľ ste rutinnı a vysoko zdatnı telepat) alebo vašej bežnej komunikácie, kedy telepatov zámerne využívate.
Hladiny vedmia
Všeobecna sa hovorí, že veľkı vplyv na fungovanie telepatie a ďalších mimozmyzlovıch schopností má hladina frekvencie mozgovıch vån. Meria sa v cykloch za sekundu, udáva v Herzococh. Rozlišujeme štyri hladiny. Hladina Beta (14 Hz a viac) je náš bežnı stav, kedy sa sústredíme a prevládajú u nás logické myšlienky. Hladina Alfa (8-13 Hz) je stav prostı a plnı stresu. V tejto hladine som plne pri vedomí, ale úplne v pohode. Aby sta sa do tejto hladiny dostali, stačí len zavrieť oči. Hladina Theta (4-7 Hz) je stavom, kedy sú všetky naše funkcie v útlme. Zažívame ju pri spánku. A hladina Delta (0,5-3 Hz) je stavom naprostého útlmu alebo bezvedomia. Pre mimozmyslové schopnosti je dôležitá nízka hladina alfa. Je dokázané , že v tomto stave sa naše telo perfektne sústredí, regeneruje a celkovo má naò táto hladina blahodárny vplyv. Je to stav, do ktorého sa uvádzajú tibetskí mnísi a do ktorého sa môžete uviesť aj vy pri relaxačnıch technikách. Ak sa Vám to podarí, môžete potom skúsiť i nasledujúci telepatickı pokus so Zenerovımi kartami.
Zenerove karty alebo odhaľte svoje schopnosti
Zenerove karty je balíček 25 kariet. Balíček obsahuje päť druhov kariet, z každého druhu je kariet päť. Na kartách je kruh, krížik, hviezdička, vlnovka a štvorec. Jeden človek karty zamieša a potom ich postupne vyťahuje, díva sa na ne, a ,,háda" o akú kartu ide. Pravdepodobnosť náhodného úspechu je 20%, takže pokiaľ uhádnete 5 kariet, nič to neznamená. Že sa vám podarí 9 správne uhádutıch, je šanca už 1:20 a na 25 uhádnutıch kariet je šanca idúca do takıch čísiel, že ani neviem, ako sa im hovorí 1: 298 023 223 876 953 125. Nech je to viac či menej neuveriteľné, sú známe i prípady, kedy ľudia uhádli pri teste Zenerovımi kartami či inou ich podobou. Úžasná náhoda alebo ukážka neuveriteľnıch schopností? ažko povedať. Isté je, že niečo ako telepatia tu je. Zažívame to v malıch náznakoch v bežnom živote, veľa by o tom mohli rozprávať jednovaječné dvojčatá, boli prevedené desiatky pokusov, z ktorıch niektoré boli šokujúcim spôsobom úspešné. Pravdu o telepatii sa asi len tak nedozvieme, ale to nevadí. Niekedy je predsa lepšie cudzie myšlienky nepoznať.
Autor: Lukáš Franta