Login · Register
Máj 23 2024 23:26:07
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Objednaj si termin !
Rezervácia konzultácie

Alebo mailom na termin(at)pobox.sk


Detoxi

Dôležitá informácia

Na číslo 0900,,,sa už nedovoláte .Už žiadne služby  zo zvýšenou tarifou .Naše služby  môžete naďalej využívať po dohodnutí si  termínu  na konkrétneho člena teamu .

Na  adrese – termín(at)pobox.sk  sa dozviete  viac Teda- info ktoré potrebujete Robíme všetko pre skvalitnenie služieb ktoré poskytujeme a hlavne, aby  boli finančne dostupné pre každého kto pomoc potrebuje .Team Oracle crown, Coven  13 ,vestenie-sofa.eu


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


Ako žiť lepšie? ŽIVOTNÉ NÁBOŽENSTVO
I. Poučenie z tisícročnej čínskej múdrosti
Vo veľmi starej knihe čínskej múdrosti nazvanej Tao-te-ťing (O ceste a cnosti) je okrem iného zachytenı aj takıto kratučkı príbeh, ktorı potvrdzuje, že ťažko je vždy vedieť striktne a jasne, čo je dobré a čo zlé. A tak je to aj s pohodou – pre každého môže znamenať niečo iné... Poučme sa však z pradávneho múdreho odkazu predkov:

Jedného dòa dostali starı čínsky roľník a jeho mladı syn darom koòa. „Ach otec, nie je to úžasné? O čo ľahšie sa nám bude s ním orať?!“ rozplıval sa radosťou syn. „Môže to viesť k dobrému, a môže to viesť i k zlému“ zadumane povedal starec. Syn sa vyšvihol na koòa, keď v tom zviera uvidelo poľnú myš a splašilo sa. Mladík spadol na zem a zlomil si nohu. „Ach otče, pozri, akú hroznú vec mi ten kôò urobil!?“ sťažoval sa syn. „Môže to viesť k dobrému, a môže to viesť k zlému“ znovu si zahundral popod nos staručkı otec. Skoro na to vypukla v ich krajine vojna a na ich hospodárskej usadlosti sa zjavili vojaci, aby roľníkovho syna zregrútovali a odviedli do bitky. Pretože mal však zlomenú nohu, museli ho nechať na pokoji. „Môže to viesť k dobrému, a môže to viesť k zlému“ opakoval si starec. Potom im sčista-jasna kôò utiekol. „Môže to byť k dobrému a môže to byť k zlému“ mumlal si znovu popod nos starec. Zanedlho sa žrebec vrátil a priviedol si so sebou tri kobyly. „Môže to byť k dobrému, a môže to byť k zlému...“ UŽ TOMU ROZUMIEŠ, milı čitateľ?

II. Všetko zlo je na niečo dobré
Náš život je takı, že raz sme hore, raz dole – striedavo. Ak a v budúcnosti, stretne niečo, čo môže viesť k dobrım i nedobrım koncom a vısledkom, vzpomeò si na túto tisícročnú pravdu a povedz si, že veci sú skrátke také, aké sú. Uvedom si, čo sa deje, ale nesnaž sa rozdávať za každú cenu nálepky, radšej niekedy vyčkaj so súdom a názorom... Získaš minimálne čas, určite však aj novú perspektívu a nové myslenie. Schopnosť vedieť vidieť veci v širšom kontexte môže značne prispieť k obmedzeniu stresu a zvıšeniu pohody každého. človek menej kàčovito reaguje, je uvoľnenejší a schopnejší riešiť každú situáciu lepšie.

Na slovenskom trhu chıbajú roky knihy od domácich autorov na tému životného poradenstva (life manažment). Pritom v modernıch krajinách existuje pri bolesti duše prepracovanejší trojpiliériovı systém, čo na Slovensku chıba. Nadväzne na socio-psychologické problémy od najľahších smerom k najťažším platí, že prvım pilierom je tréner života (life coach), druhım psychológ a tretím psychiater. Určitou prvotinou z hľadiska kníh od Slovákov k životnému poradenstvu za posledné roky sú knihy Pohodou k prosperite – Wellness a Carpe Diem (TESFO Ružomberok, 2005) a Pohodou k prosperite II. – Slovenskı profesoring šťastia (TESFO Ružomberok, 2006). Kontakt k zakúpeniu: kľúčové kníhkupectvá v Bratislave a Banskej Bystrici, resp. telefón: 0904842337.

III. Najfrekventovanejšie slová pre životnı tréning

Mnohí pracujú tak, že keď niečo nevedia, hľadajú pomoc na informačnej diaľnici zvanej internet na niektorıch z najznámejších vyhľadávačov (napríklad: www.google.sk).

Určitou pomôckou pre nich môže byť preto aj zoznam najfrekventovanejších slov k dobrému životnému tréningu.

Medzi najčastejšie a najvystížnejšie stručné termíny patria najmä nasledovné kľúčové vırazy a slovné spojenia: sebariadenie, sebaspoznanie, múdrosť, zdravie, pozitívne myslenie, harmónia, zmena, rituál, úsmev, cieľ, motivácia, stimulácia, vôľa, viera, energetizácia, zvyk, pohyb, šport, oddych, stravovací a pitnı režim, meditácia, organizácia, systém, diár, úlohovník, triedenie a skladovanie informácií, analıza silnıch a slabıch stránok človeka, harmonogram, zápisník, priority, snár, databanka najlepších nápadov, úcta, priateľstvo, darček, zjednodušovanie, šťastie, úspech, pohoda, prosperita a tréning.

IV. Štyridsať pravidiel pre úspešnı a šťastnı život

Riadenie života (life management) – učí aj o tom, ako získať viac času, energie a poriadku. Life management je jasnım a zrozumiteľnım návodom, ako si v súčasnom hektickom svete vytvoriť fungujúci a jednoduchı životnı štıl, ktorı umožní človeku pri menšom strese žiť plnohodnotnı a spokojnı život. Zostavenie takéhoto receptu je pre jedného ľahké, pre iného ťažšie – ale stojí za to sa oò pokúsiť.

Rituály majú svoje čaro, lebo pomáhajú približovať sa k cieľom. Odborníci sa pokúsili nadväzne zostaviť 40 pravidiel, ktoré doporučujú využívať na ceste za hľadaním pohody, úspešnejšieho a šťastnejšieho života. Niektoré z nich sú triviálne, až smiešne, iné naopak veľmi praktické. Niektoré z nich sa zámerne opakujú v inıch podobách. časť platí pre celı život, časť len pre pracovisko.Každı si z toho môže to svoje niečo vybrať alebo porovnať, či jeho doterajší vlastnı recept nebol lepší...

Sú takéto:
Automatickı pilot: Väčšinu Tvojho života a chovania určuje automatickı pilot, ktorı Ti už od detstva programujú do mozgového počítača rodičia, škola, známi, média i Ty sám. Tvoje doterajšie zvyky a rituály môžeš nahradiť vhodnejšími!
Rituálové blues: Sila rituálov spočíva v tom, že sa stali súčasťou Tvojho života podobne ako napríklad pravidelné čistenie zubov.
Úsmev namiesto útoku: Nájdeš v Tvojom živote zvyky, ktoré Ti škodia, a nahraď ich zdravšími. Namiesto cigarety si cez prestávky v práci daj radšej pohár vody, na kritiku nereaguj útokom, ale úsmevom.
Stanovenie presnıch cieľov: Rituál musí byť presne definovanı, reálny a merateľnı. Stanov si presne: čo, kedy a ako. Plánuj si pre danú činnosť čas aj v kalendári (napríklad: každı pondelok večer idem behať, každı štvrtok ráno plávať).
Sebastimulácia – odmena za pokrok: Počas dvoch mesiacov, kım sa novı zvyk zakoreòuje, si k tomu eviduj záznamy a odmeòuj sa za jeho dodržiavanie.
Zvykové právo: Rituály si môžeš vytvoriť pre každú oblasť Tvojho života. Stačí päť minút denne a do určitej oblasti investuj tridsať hodín ročne.
Energetizácia: Zatoč s únavou a stresom, získaj energiu na ďalšie zmeny.
Pohyb: Základom zdravého života je pohyb dvakrát tıždenne aspoò hodinu, pravidelné jedlo po troch hodinách a strategické prestávky každú hodinu a pol.
Šport: Športuj so svojimi priateľmi alebo partnerom, zlepšíš si fyzickú kondíciu i sociálne väzby.
Oddych (relax): Postupne zvyšuj svoju vıkonnosť a kondíciu tréningom: po námahe musí nasledovať adekvátny odpočinok.
Stravovanie: Vyhıbaj sa jedlám z reklamy a sladkostiam vrátane sladkıch nápojov, jedz predovšetkım zeleninu, ryby, hydinu a živé jogurty.
Pitnı režim: Každı deò vypi 3-4 litre vody.
Meditácia: Minimálne raz za tıždeò si nájdi čas na relaxáciu: masáž, sauna, meditácia...
Organizácia: Organizáciu priestoru začni v kancelárii (pracovni), potom pokračuj v byte za pomoci členov rodiny.
Systém: Systém znamená poriadok a úsporu zdrojov (SYSTEM = Save your self time, energy and money = v preklade: Šetri vlastnı čas, energiu a peniaze). Roztrieď všetky svoje veci do skupín podľa činností (napr. oblečenie do práce, dokumenty tıkajúce sa daní, romány, veci potrebné ku korešpodencii...).
Úlohovník: Veci, ktoré súvisia s Tvojimi úlohami, daj do osobitnej krabice a spracuj ich naraz. Každému predmetu vyhraď jedno jediné miesto, ktoré môžeš označiť aj písomne.
Triedička: Tak, ako treba denne filtrovať záplavu informácií a triediť ich na podstatné a nepodstatné, tak treba triediť aj veci. Všetko, čoho máš zbytočne viackrát alebo čo nepotrebuješ, sa zbav: predaj, daruj, venuj charite.
Skladovanie: Archivovať a skladovať to, čo sa raz zíde, ale teraz to netreba je vhodné realizovať primerane. Skladovať len potrebné veci. Jednotlivé skupiny vecí ukladaj priamo do úložnıch priestorov alebo ich najskôr dávaj do krabice, kontajneru, dózy..
Pracovnı stôl: Na očiach si nechaj len to, čo súvisí s Tvojou aktuálnou prácou.
Upratanie: Po skončení práce všetko ulož na svoje miesto.
Zbaviť hlavu záťaže: Hlava je kompjuter a nositeľ mozgu. Preto v nej treba nosiť len a len najdôležitejšie informácie a priority a pozitívne myšlienky. Ostatnı brak z nej vyhodiť. Všetky svoje povinnosti prenes z hlavy na papier a naplánuj si, ako ich splníš.
Zoznam úloh: Spíš si zoznam všetkıch úloh, plánov, povinností a záväzkov (dlhov), spracuj tak i veci zhromaždené behom organizácie priestoru. Zapíš si do zoznamu úloh alebo do diára poradie podľa priorít.
Harmonogram (časovač, time management): Úlohy si rozdeľ podľa miesta a času, kde ich môžeš robiť (telefonáty, písanie pri počítači, obchody...),
Úlohy krátke (trvajúce menej ako 5 minút), urob ihneď.
Referenčnı materiál a emaily roztrieď a vytvor si pre ne archívny systém.
Diár: Svoj diár a zoznam úloh raz tıždenne kontroluj a aktualizuj.
Odkazník (pripomienkovač): Ak sa niečo nedá vybaviť hneď, je dobré nechať si pripomienku alebo upozornenie, že sa k tomu treba vrátiť. Na to sú dobré kancelárske lepky alebo minilístočky k pripomenutiu. Každú ďalšiu úlohu alebo nápad alebo projekt si napíš na drobné lístočky (odkazníky, kartičky) a tieto raz za tıždeò spracuj. Roztrieď ich do skupín: Kôš, kartotéky, päťminutové úlohy, ďalšie úlohy, stretnutia, nápady.
Priority: Na určitı deò si naplánuj len stretnutia a najdôležitejšie úlohy, ktoré nepočkajú. Zvyšok času využi na plnenie úloh, vždy podľa toho, kedy a kde ste.
Stráženie záväzkov inıch: Rozlišuj: stretnutia (v diári), úlohy (konkrétne činnosti v zozname úloh), zoznam projektov (všetko, čo zahròuje viac ako jednu úlohu), zoznam „čakám na“ (čo Ti dlžia ostatní).
Vizionárska krabica (databanka snov, nápadník): Fyzické dokumenty a predmety zoraď do kartotéky (referencie, informácie, ktoré možno budeš niekedy potrebovať, napríklad pre aktivity z kategórie „Plány a sny“), do podkladov k projektom (informácie, ktoré k nim potrebuješ), do šanónov alebo obalov – podľa aktuálnosti (čo vybaviť do dòa, čo do tıždòa, čo do mesiaca).
Inventarizácia zoznamu nápadov a snov: Nikdy sa z času na čas nezabudni vrátiť k svojim hlavnım osobnım dokumentom – ako sú sny, vízie, plány osobného rozvoja, hlavné priority na konkrétny rok. Nenastal čas nejakı nápad zrealizovať?
Úcta: Tvoji priatelia a rodina sú tou najdôležitejšou súčasťou Tvojho života a základom psychickej rovnováhy. Ukáž im, ako si ich vážiš.
Priateľstvo: Stretávaj sa s priateľmi a známymi častejšie – vonku alebo doma.
Darček na každı deò: Každı deò svojho partnera poteš nejakou maličkosťou.
Zjednodušovanie: Zjednoduš si čo najviac prevádzku Tvojej domácnosti (rodiny) a zostane Ti viac času na spoločné večery alebo víkendy. Zjednodušovať sa uč sústavne. Zjednoduš si všetko, čo sa dá nielen doma v rodine, ale i v práci a osobnom živote – je to efektívny tréning.
Ročná stratégia (plán): Stanov si, čo by si rád za rok dosiahol v nasledovnıch oblastiach: priatelia, rodina, profesia, financie, duchovnı život, fyzická kondícia a zdravie, intelekt a kreativita. Raz za štvrťrok bilancuj a urob si vlastnı odpočet, čo sa podarilo. Akési zreálnenie, či plán bol dobrı alebo zlı. Resp. aktér úloh zodpovednı alebo lenivı.
Analıza: Aké sú Tvoje kladné a záporné stránky, vlastnosti, schopnosti a znalosti? Aké vidíš príležitosti pre seba a naopak aké vidíš možné riziká a hrozby?
Ktoré rituály a dovedú k Tvojim cieľom?
Pre niektoré ciele je nutné vypracovať zložitejší (podrobnejší) projekt. Kontroluj ich v rámci tıždennej inventúry pohľadom do diára.
Pravidelne sa zamıšľaj, či sa Tvoje priority nezmenili a kontroluj ako postupuješ smerom k Tvojmu vysnívanému životu. Každı rok tento plán aktualizuj.
Šťastnú cestu za lepším životnım štılom, hľadaním šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity! life managment

Ing. Emil Burák, PhD: LIFEMANAŽMENT – 40 inšpirácií pre OSOBNÉ ICOPT
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.