Login · Register
Apríl 23 2024 17:30:59
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Objednaj si termin !
Rezervácia konzultácie

Alebo mailom na termin(at)pobox.sk


Detoxi

Dôležitá informácia

Na číslo 0900,,,sa už nedovoláte .Už žiadne služby  zo zvýšenou tarifou .Naše služby  môžete naďalej využívať po dohodnutí si  termínu  na konkrétneho člena teamu .

Na  adrese – termín(at)pobox.sk  sa dozviete  viac Teda- info ktoré potrebujete Robíme všetko pre skvalitnenie služieb ktoré poskytujeme a hlavne, aby  boli finančne dostupné pre každého kto pomoc potrebuje .Team Oracle crown, Coven  13 ,vestenie-sofa.eu


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


tak dotoho
hmmmm
orechy pre telo a dušu
ORECHY- POTRAVA PRE TELO I DUŠU

Sú bohaté na tuk, ktorı tvoria nenasıtené mastné kyseliny. Znižujú cholesterol v krvi, podieľajú sa na tvorbe nervového tkaniva, podporujú tvorbu červenıch krviniek, blahodárne vplıvajú na imunitnı systém a pomáhajú pri anémii. Mali by ich jesť ľudia, ktorí majú problémy so srdcom a všetci tí, ktorıch trápi vyčerpanie, podráždenosť, stres a depresia.
Vıznamne pomáhajú pri liečbe sexuálnych problémov a neplodnosti. Vďaka nízkemu obsahu uhľohydrátov sú vıbornou potravou pre diabetikov.
Orechy by sa mali konzumovať surové, teda nepražené a bez soli.

mnamka
koláčik
voda bez deutéria
Pøíprava vody zbavené deuteria:
· K pøípravì vody bez deuteria je nejlépe použít pramenitou vodu. Pokud musíme
použít vodu z vodovodu, nabereme ji večer. Nádobu neuzavíráme, aby z vody pøes
noc vyprchal chlór.
· Do uzavøené plastové nádoby nalijeme litr vody a vložíme na 4-5 hodin do
mrazničky. To, co začíná mrznout nejdøíve, je tìžká voda - deuterium.
· Sledujeme zmrazování tak, aby 3/4 pùvodního množství vody, tj. 700-750 ml, zùstaly
tekuté. To je voda zbavená deuteria.
· Vodu procedíme a necháme zmrazit pro pozdìjší použití.
· Led vyhodíme. Je to zmrzlá tìžká voda.
· Vodu necháme volnì roztát na vzduchu tìsnì pøed konzumací. Mikrovlnnou troubu
bych k rozmrazení nedoporučovala.
· Vodu používáme na bylinnı čaj oslazenı medem, anebo ji mùžeme pít.
Prevratnı objav v liečbe rakoviny
Na základe prognózy vydanou WHO – Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 počet novodiagnostikovanıch ochorení v jednom roku na rakovinu môže vystúpiť z terajších10 miliónov na 15,7 miliónov.

Úmrtnosť na rakovinu môže vyrásť z terajších 6 miliónov obetí na 10 miliónov. Vďaka objavu, že odòatie deutéria spôsobuje odumieranie rakovinovıch buniek, sa tieto čísla môžu zmeniť. Na Slovensku zomiera každı deò 30 ľudí v dôsledku rakoviny, za jeden rok to je 7000 mužova 5000 žien. Tıka sa to priamo alebo nepriamo skoro všetkıch ľudí. V Európe sme na 3. Mieste v úmrtí mužov a na 8. mieste v úmrtí žien na dôsledky tejto choroby. Na základe vıskumov, ktoré prebiehajú už od roku 1993 je dokázané, že odòatím deutéria v živıch organizmoch sa môže ovplyvniť metabolizmus a regulačné procesy rakovinovıch buniek, čo v konečnom dôsledku vyvolá úhyn rakovinovıch buniek. Vıskumy vykonala a do dnešného dòa vykonáva spoločnosť HYD, a.s. - vıskum rakoviny a vıvoj liečiv so sídlom v Maďarsku. Účinok odòatia deutéria bol doteraz dokumentovanı na 1300 ľuďoch. Sledovalo sa napríklad prežitie pacientiek s nádorom prsníka, kde prežitie miesto pôvodnıch predpokladanıch 20 – 22 mesiacov stúplo na 47 mesiacov.

Podľa najnovších prieskumov dlhodobé pitie upravenej vody bez deutéria zvyšuje imunitu organizmu a spomaľuje procesy starnutia sledovanıch zvierat – cicavcov. „Osobne som presvedčenı, že tento objav je prelomovı pre onkologickıch pacientov. Som veľmi nadšenı a odhodlanı odštartovať projekt, ktorı umožní aj našim pacientom sa dostať k tomuto druhu doplnkovej liečby.“ – povedal Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. Dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK v Bratislave na II. Medzinárodnej konferencii o deplécii deutéria. Znenie celého jeho vyjadrenia si môžete vypočuť na http://www.deuterium.sk/hirek_videok.php „Rakovina je novodobım problémom číslo jedna v celej EU.“ – dodal profesor Labaš. Konferencie sa zúčastnil veľkı počet odborníkov zo Slovenska, preberali sa na nej aj možnosti cezhraničnej spolupráce odborníkov, vıskumníkov ako aj inštitúcií. Profesor Labaš je autorom viac ako 250 vedeckıch prác, prevažne v anglickom jazyku v zahraničnıch odbornıch časopisoch. Odprednášal viac ako 360 odbornıch prednášok z chirurgie. Deutérium - D – je najjednoduchší prvok, forma vodíka, jeho stabilnı izotop bez radiácie.

Medzi fyzikálnym a chemickım správaním tıchto dvoch izotopov je vıraznı rozdiel. Koncentrácia deutéria v našich zemepisnıch šírkach v prírodnıch vodách sa pohybuje v rozpätí 140 – 150 ppm, čo v prepočte znamená, že z 1 milióna vodíkovıch atómov je 140-150 atómov deutéria. Takáto voda sa nazıva tzv. ťažká voda. Z 1 milióna molekúl vody 140 až 150 molekúl ťažkej vody. Koncentrácia deutéria v živıch organizmoch je 12 – 14 mmol/liter. Upravená voda bez deutéria je podpornı produkt pri liečbe onkologickıch ochorení. 7. 12. sa uskutočnia v Bratislave 66. chirurgické dni profesora Kostlivého, kde vystúpi aj svetoznámy biológ Dr. Gábor Somlyai, biológ, objaviteľ fyziologického účinku odòatia deutéria. Podujatie organizuje Lekárska fakulta UK, I. Chirurgická klinika LF UK a UNB, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť.
poučné
reinkarnácia
Depresia
strach a neistota-ako nato?